SilvaPinealis – Redskap till nytta för skogen

Redskapen för att göra skogen bättre

SilvaPinealis vision är att göra skogen bättre genom att ge dig redskap i form av kunskap, ny teknik och utveckla din verksamhet.

Produktion av flygfotokartor
Ortomosaik, hög kvalitet för underlagsberäkning
Fotokarta, snabb bakgrundskarta för skoglig inventering

Inventering från flygfoto
–  Vi räknar dina träd och trädhöjder
Hitta granbarkborreträd
– Hitta toppbrott, vindfällen, etc