Inventera granbarkborre med drönare

Vi hittar dina granbarkborreangrepp med drönare

Att inventera granbarkborreangrepp är både svårt och tidsödande, men för att kunna begränsa angreppen på din fastighet så är det viktigt med en noggrann inventering och att de angripna träden tas ut ur skogen.

Genom att inventera granbarkborre med drönare så hittar du fler träd än vad du kan göra till fots, pga en mycket bättre överblick. När det kommer till att inventera granbarkborre under vårsvärmning så är det dock nödvändigt att inventera till fots. Dessa granbarkborreangrepp är endast möjligt att hitta genom att leta borrmjöl eller att använda sig av specialutbildade granbarkborrehundar (www.snifferdogs.se).  Men ett bra inventeringsmaterial av förra årets angrepp är ett bra underlag att utgå ifrån när man ska leta nya angrep efter svärmningen.

Du kan inventera själv från luften om du har tillgång till till exempel en drönare. Vi ser dock att vi med vårt systematiska arbetssätt och långa vana av att tolka granarnas utseende gör att vi hittar fler angrepp.  Det viktigaste enligt oss är att hitta så många grupper som möjligt, men inte nödvändigtvis alla angripna träd i respektive grupp. Dessa träd kommer ändå entreprenören hugga när skördaren når fram till gruppen.

Här är GPS-punkterna placerade över en högupplöst ortomosaik. Vita prickar betyder gamla angrepp där barken redan fallit till marken. Röd punkter är årets angripna granar där barken sitter löst. Orange punkter är sent angripna granar där barken och insekterna sitter kvar. 

Varför ska du inventera granbarkborre med drönare?

Vi hittar fler grupper och utspridda träd.

Vi effektiviserar inventeringen.
Vår inventering ersätter helt och hållet fotarbetet för höst- och vinterinventering.

Kartunderlaget effektiviserar avverkningen.
Entreprenören kan själv planera sitt arbete och behöver inte spendera dyrbar maskintid på att leta träd.

Bra underlag för inventering av vårsvärmning.
Vårsvärmningens skador uppstår ofta runt förra årets skadegrupper.

Vi gör det enkelt för dig!

Vi vill att det ska vara enkelt för dig som kund. Ambitionen är att så snabbt och enkelt som möjligt inventera och ge underlaget digitalt direkt till den som ska ta hand om dina angripna träd. 

Ungefärlig kostnad:
20 kr / hektar + etablering.

>> Kontakta oss för offert!