Granbarkborre

Vi hjälper dig att inventera granbarkborreangrepp och tar fram åtgärdsplan för att minska framtida angrepp.

Drönarfoto med markerade granbarkborreangrepp.

Inventering av granbarkborreangrepp kostar cirka 15 kr/hektar och du får då en karta men alla hittade angrepp markerade. Vi inventerar primärt med drönare, då vi på detta sätt hittar 50-100% mer av angreppen än vad vana inventerare gör till fots.

Åtgärdsplanen tar hänsyn till dig och din fastighets möjligheter till att motverka framtida angrepp. Vi använder oss av flera olika metoder och kan ge olika åtgärdsförslag beroende på budget.