Drönarkartering – Fotokarta

Fotokarta - Prisvärd enkel bakgrundskarta

Fotokartan är en enklare bakgrundskarta som produceras med en annan teknik än för ortomosaik. Fotokartan är enkelt ihopsatt vilket gör den mindre homogen, men samtidigt bearbetas fotografierna minimalt vilket gör att fotokvalitén bevaras. 

Den fotoriktiga bildkvaliten plus en låg produktionskostnad, gör att produkten passar väldigt bra för skoglig visuell inventering.

Ungefärlig kostnad:
10 kr / ha + etablering

Samordna gärna en beställning med dina grannfastigheter för att minska kostnaderna!

>> Kontakta oss för offert!

Letar du efter ett finare kartunderlag?

Fotokartan är en förenklad produkt som underlag för tex visuell inventering. Om du vill kunna mäta massvolymer, trädhöjder, eller bara ha en finare bakgrundskarta så ska du titta på produktion av ortomosaik.