Drönarkartering

Drönarkartering

SilvaPinealis kan göra olika slags drönarkarterar åt dig i den kvalitet och omfattning du behöver. 

Fördelarna med drönare gentemot flygplan är:
– Lägre startkostnad, större flexibilitet
– Flyger lägre vilket ger fotografierna högre detaljeringsgrad.
– Betydligt lägre miljöbelastning än vanliga flygplan.

Detaljnoggrannheten är mycket bättre än vad du får med normala karttjänster som tex Google maps eller Eniro-kartan, se exempel i fotot nedanför.

Traditionellt flygfoto

(Klicka på bilden för att se skillnad)

Det här är vår fotokvalitet

Våra produkter

Ortomosaik
Traditionell kartprodukt där hela bilden syns rakt ovanifrån utan optiska sidoeffekter.

DEM/DSM/DTM
Vanliga produkter för att beräkna massvolymer, höjdkurvor, trädhöjder, etc.

Punktmoln

Fotokarta
En prisvärd enkel bakgrundkarta som är ett perfekt underlag för till exempel skogsinventering.